KIPPENBURG
Kippenburg is een voormalig landgoed uit het begin van de 19e eeuw nabij de Wyldemerk tussen Harich en Oudemirdum. De naam Kippenburg dankt het landgoed aan het plan van jonkheer Oncko van Swinderen ( 1775-1850) uit Groningen, om op deze plek een kippenfokkerij te beginnnen. Rond 1830 moet het landhuis gebouwd zijn, echter over het bouwjaar zijn bij nader onderzoek twijfels ontstaan. Het is best mogelijk dat dit landhuis al tijdens de aanleg van de Luts in 1811 is gebouwd.
In elk geval is het landhuis tot 1834 bewoond geweest door de Van Swinderenfamilie. In 1834 trouwde de zoon Gerhard van Swinderen met de freule Rengers van Huize Rijs en ging nadien op Huize Rijs wonen. Tevens liet men op het landgoed Kippenburg de geplande hoenderfokkerij bouwen. Pas in 1845 werd het landhuis in gebruik genomen als herberg, de hoenderfokkerij bleek niet rendabel genoeg. In 1896 werd de bijbehorende boerderij vervangen door de huidige.
Een uitspanning met allerlei vormen van vermaak zoals een schommel,een kegelbaan en een houten tent om zich te vertreden. Maar er werden ook vergaderingen en verkopingen gehouden met als extra de keuring, inschrijving en loting van de jaarlijkse harddraverijen op de Wyldemerk. Centraal stond de herberg bij veel aangelegenheden. Hoogtepunten werden bereikt als er feest werd gevierd op de Wyldemerk. Tot in het begin van de 20e eeuw een waar volksfeest, waarbij de koning en de koningin van de Wyldemerk werden gekozen. Mede door de prachtige ligging in het groene hart van Gaasterland, was dit één van de bekendste uitspanningen van Friesland.
De eigenaar van de herberg dhr. van Swinderen is tegenstander geweest van het gebruik van sterke drank in de herberg. Contractueel liet hij vastleggen, dat in de taveerne nooit sterke drank zou mogen worden geschonken. Uitzondering hierop gold het schenken van bier.
Nog tot 1980 behield Kippenburg de status van herberg. De laatste herbergierster Grietje Schotanus sloot in 1980 de deuren.  
Jkvr.A.M.J van Panhuys (afkomstig uit de Van Swinderenfamilie) werd in 1988 eigenaar. Kippenburg werd gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de verhuur als vakantiehuis. Landgoed Kippenburg met 30 ha grond  is nu al 6 generaties van dezelfde familie geweest.
De overgrootvader van Jkvr.Van Panhuys was een Star Numan en haar overgrootmoeder was een Van Swinderen.
Voor meer anekdotes en informatie kunt u terecht bij de onderstaande krantenartikelen.

 

Logement Kippenburg 23 aug.1904. (archief Frans Zijlstra)

Brug bij Kippenburg 9 sept.1905. (archief Frans Zijlstra)

Hotel Kippenburg (archief J.d.Boer)

Kippenburg: de herberg trok in 19e eeuw talrijke bezoekers,nu kan men er alleen nog logeren. (archief Mar en Klif)

 

Fotomateriaal van Kippenburg uit het archief van de gemeente Gaasterlân- Sleat :

 

Fotos Kippenburg uit eigen archief stichting HWG

 

Fotos uit het weekblad Fen Fryske Groun:

Kippenburg met brug. (Fryske Groun 4-7-1941)

De bij duizenden Nederlanders bekende uitspanning Kippenburg. (Fryske groun 1-5-1948)

Kippenburg, knooppunt van vele wandeltochten. (Fryske Groun 26-2-1937)

 

Tekeningen van Kippenburg door mevr.L.Post- Beuckens.

 

Omgeving Kippenburg:

De Luts met vrachtschepen nabij Kippenburg. (Fryske Groun 13-1- 1933)

Skûtsje wordt geladen met eikenhakhout nabij Kippenburg. (archief Frans Zijlstra)

Skûtsje en fietsers bij Kippenburg. (archief Frans Zijlstra)

Brug bij Kippenburg. (archief Tjalma)

Luts nabij de brug van Kippenburg. (Fryske Groun 26-2-1937)

Prachtige laan nabij Kippenburg in Gaasterland. (Fryske Groun 9-6-1939)

Kippenburg nieuwe brug in aanbouw. (Fryske Groun)

 

Fotos omgeving Kippenburg uit het archief van de gemeente Gaasterlân-Sleat :

 

Krantenartikelen:

1962-08-25 BC Jongelingsfeest te Kippenburg
1987-02-14 F en F Kippenburch bij de skearslipersbrêge 1, 2,3,4
1989 BC Kippenburg krijgt recreatieve functie
1989-01-19 BC Kippenburg, plaatsing naambord
1989-01-19 BC Kippenburg, opening vakantiehuis 1,2,3
1990-04-28 LC Kippenburg, oude tijden 1,2,3,4,5,6
1990-06-07 BC Kippenburg, schilderachtig
1992-07-09 BC Kippenburg, oude herberg
1993-08-26 BC Kippenburg, oude foto
1996-08-29 LC Kippenburg wordt vakantieverblijf
1997-10-09 BC Kippenburg
1997-10-16 BC Kippenburg, foto
1998-05-28 BC Kippenburg
2000-03-23 BC Kippenburg in de bloemen
2000-09-28 BC Kippenburg
2000-10-12 BC Kippenburg, nieuwe functie foto
2000-10-12 BC Kippenburg, nieuwe functie
2007-01-20 LC Kippenburg en de campus foto
2007-01-20 LC Kippenburg en de campus tekst
2007-01-25 BC Kippenburg en de campus
2012-10-25 BC Kippenburg, Fam. Van Swinderen 1
2010-10-25 BC Kippenburg, Fam. Van Swinderen 2
2012-10-10 WZ Kippenburg, Fam. Van Swinderen
2012-10-10 WZ Kippenburg, Fam. Van Swinderen foto's
BC Kippenburg eind jaren '70
BC Kippenburg, herberg tot 1980
Datum onbekend, Kippenburg, oud krantenbericht
Een oude herberg 1,2,3,4,5 Uit: Land en mens van gaast en klif, L. Post-Beuckens
Harich Kippenburg 1,2 BC
Kippenburg bezongen
Nieuwtje uit 1950 over Kippenburg