BESTUUR(POLITIEK)

Om een goed beeld te krijgen van het bestuur van Gaasterland en Sloten is het verstandig om eerst via Google in te geven het boek uit 2005 'Gaasterland Eeuwenoud land tussen Mar en Klif' geschreven door Bauke Boersma,Henk Dijkstra (voorm. manager van Informatiecentrum Mar en Klif), Sytse ten Hoeve, Peter Karstkarel en Thea de Roos- van Rooden (voorm. Burgemeester van Gaasterland). Dit boek staat op internet. Het hoofdstuk over bestuur betreft blz.40-45 en heet 'Met en zonder blauw bloed, bestuur'.


Hieronder een overzicht van Grietmannen en Burgemeesters van Gemeente Gaasterland vanaf 1835:

 

Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879), grietman van 1835 - 1853.

Mr. Willem van Nauta Lemke (1826 - 1892),burgemeester van 1853 - 1857.

Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879), burgemeester van 1857 - 1863.

Jonkheer mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1837-1902),burgemeester van 1863 - 1902.

Harmannus Gaaikema, burgemeester van 1902 - 1934.

Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, burgemeester van 1934 - 1964.

Hector Livius Sixma baron van Heemstra, burgemeester van 1964 - 1983.

Wiebe Pitlo, burgemeester van 1983 - 2003.

Thea de Roos, burgemeester van 2003 - 2007.

Willem Hoornstra. burgemeester van 2007 - heden.

 

Rechthuis Balk; een waterverftekening door Jan Bulthuis omstreeks 1785 (collectie Fries Museum)

Raadhuis te Balk; tekening door Jacobus Stellingwerf rond 1720 (archief Mar en Klif)

Jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879) grietman van Gaasterland van 1835-1857 en daarna burgemeester tot 1863. (Archief Mar en Klif)

Jonkheer mr. Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (1837-1902) burgemeester van Gaasterland van 1863 tot 1902. Hij werd de God van Gaasterland genoemd. (Foto afkomstig uit het boek "Twee eeuwen Friese Adel 1814-2000" onder redactie van Yme Kuiper en Johan Frieswijk.)

Burgemeester van Gaasterland dhr. Harmannus Gaaikema

Gemeenteraad van Gaasterland met Burgemeester Harmannus Gaaikema( 1918-1933):

:

Van links naar rechts:
R.Samplonius                      ARP           Wyckel
A.Rampion                          KVP           Bakhuizen
L.K.Visser                           CHU          Oudemirdum
F.Keulen                              CHU          Balk
Adv.Tromp                           VVD          Balk
Wethouder A.Keuning        CHU         Balk
Burgemeester Gaaikema    VVD         Balk
Wethouder Sj.de Vries        ARP          Harich
Secretaris K.v.Hout             CHU            
H. Keuning                           ARP          Nijemirdum
B.M. v.d.Goot                       VVD           Wyckel
J. Albada                              CHU          Wyckel
S.Haarsma                            KVP          Bakhuizen

Foto van Obbema Sneek.

 

 

Artikel uit het Weekblad Fryske Groun rond 1930

Installatie Burgemeester Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op 15 mei 1934 (collectie Mar en Klif)

Installatie in Balk van de nieuwe Burgemeester van Gaasterland (Fryske Groun 25-5-1934)

Installatie G.W.C.D baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg als Burgemeester te Balk (Fryske Groun 25-5-1934)

Gemeentehuis te Balk ( Fryske Groun 18-3 1938)

Bij de trappen van het gemeentehuis te Balk (Fryske Groun 18-3-1938)

Koninklijke onderscheiding voor het raadslid jkvr. Quirina Jacoba Johanna van Swinderen op 30 april 1949 (archief st.HWG)

Staand vlnr. secretaris Hendrik van der Wal, wethouder van der Goot, zitttend vlnr.burgemeester Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en wethouder Bosma

(archief Mar en Klif)

Afscheid van Burgemeester G.W.C.D. thoe Schwartzenberg en Holenlansberg in november 1964 (archief Mar en Klif)

Feestelijke installatie van Burgemeester Hector Livius Sixma baron van Heemstra in november 1964. De nieuwe Burgemeester loopt samen met zijn vrouw, Christina Carina baronesse van Dedem, de trap op naar de raadszaal in het Balkster raadhuis (collectie Gemeentearchief Gaasterlân-Sleat)

Raadszaal in het Gemeentehuis te Balk voor 1970 (archief Mar en Klif)

Ooit hing de Gaasterlandse Patriottenvlag in het Raadhuis in Balk. De vlag stond symbool voor de onvrede tegen het bewind van de stadhouder Willem V. Zijn tegenstanders, die zich Patriotten noemden, riepen op tot burgerbewapening en stelden de vriendjespolitiek van de stadhouder aan de kaak.

De Patriottenvlag van Gaasterland werd ooit verstopt en jarenlang bewaard in een holle balk in Slot Rijs. Bij de afbraak van het pand in 1939 werd de vlag ontdekt.
De vlag is ingelijst en hangt sindsdien weer in de raadszaal te Balk.
De vlag is aan beide kanten beschilderd. Aan de ene kant staat de Hollandse Maagd met vrijheidshoed afgebeeld. Op de andere kant is de maagd te zien steunend op een schild met het wapen van Friesland. Op de draperie staat de tekst;
VOOR VADERLAND EN VRIJHEID 1785

 

Gemeentewapen van Gaasterland (archief Mar en Klif)

Ansichtkaart Gemeentehuis Gaasterland te Balk (collectie Mar en Klif)

 

Artikelen uit de Balkster Courant:

1956-06-16 BC Verkiezingen TK
1957-10-12 BC Sudergoa I
1957-10-26 BC Sudergoa II
1957-10-26 BC Sudergoa II vervolg
1957-11-02 BC Grietmannen vanaf 1510
1957-11-23 BC Sudergoa III_
1958-04-26 BC Sudergoa IV
1958-05-31 BC Sudergos V
1958-05-31 BC Verkiezingen GR ZWHoek
1958-12-13 BC It wapen fan HO
1959-03-14 BC Verkiezingen TK
1962-03-31 BC Verkiezingen Provincie
1964-10-17 BC Benoeming burg.Van Heemstra_
1964-11-07 BC Afscheid Burg.Thoe Schwartzenberg
1964-11-07 BC Afscheid Burg. Thoe Schwartzenberg vervolg
1964-11-14 BC Installatie burg. Van Heemstra
1964-11-14 BC Installatie burg. Van Heemstra vervolg 1
1964-11-14 BC Installatie burg. Van Heemstra vervolg 2
1966-04-02 BC Verkiezingen Prov. St. '66_
1966-04-02 BC Verkiezingen Prov. St.
1966-06-04 BC Verkiezingen GR '66
1967-02-18 BC Verkiezingen TK 1967
1967-02-18 BC Verkiezingen TK 1967 dl.2
1970-06-06 BC Verkiezingen GR
1970-06-06 BC Verkiezingen GR vervolg
1971-02-20 BC Herindeling ZWHoek
1971-02-20 BC Herindeling ZWHoek vervolg
1971-04-03 BC Gemeentelijke herindeling
1971-04-03 BC Gemeentelijke herindeling vervolg
1971-05-01 BC Verkiezingen GR HO_
1971-05-01 BC Verkiezingen TK Gaasterland_
1971-05-01 BC Verkiezingen TK Gaasterland vervolg
1971-05-01 BC Verkiezingen TK Sloten
1971-05-01 BC Verkiezingen TK Staveren
1971-05-08 BC Verkiezingen TK Gaasterland
1971-05-08 BC Verkiezingen TK Gaasterland vervolg
1971-12-18 BC Wyckeler bos
1972-12-02 BC Verkiezingen TK
1972-12-02 BC Verkiezingen TK vervolg 1
1972-12-02 BC Verkiezingen TK vervolg 2
1972-12-09 BC Installatie burg. Van Zwieten
1972-12-09 BC Installatie burg. Van Zwieten vervolg
1976-06-23 BC Gemeentelijke herindeling
1976-06-23 BC Gemeentelijke herindeling vervolg
1976-08-25 BC Gemeentelijke herindeling
1976-09-01 BC Gemeentelijke herindeling
1976-10-13 BC Bestemmingsplan natuurgebieden
1980-04-17 BC Gemeentelijke herindeling – Wiegel
1980-04-17 BC Gemeentelijke herindeling - Wiegel vervolg
1983-03-17 BC Stadswacht Sloten
1984-04-12 BC  Grietman, de macht van
1984-04-12 BC Grietman, de macht van, vervolg
1996-11-07 BC Koudum, Rechthuis
1997-08-28 BC Hemelum Oldefaert, wapens
2000-09-28 BC Het wapen van Gaasterland
2000-10-05 BC Rechthuis Balk begin 19e eeuw

Overige artikelen:

Uit het boek  Himmelumer Aldefurd en Noardwalde, door Dr.G.Abma:
(Uitgeverij Fryske Akademy 1992)
Oorlog om de benoeming van een Grietman (1672) blz. 5758596061626364,
                                                                                          656667686970
Patriotten  blz. 70 71 72, 73, 7475767778 79 80 81 8283848586
Lijst Grietmannen en Burgemeesters HO  blz. 8687