DIGITAAL ARCHIEF

STICHTING

HISTOARYSK WURKFERBÂN GAASTERLÂN

HOME

ONDERWERPEN

 
 

THEMA'S:

DORPEN:

ADEL MIDDELEEUWEN
BAKHUIZEN AMBACHTEN(OUDE) 17e T/M 19e EEUW
BALK ARCHEOLOGIE (VONDSTEN) MOLENS
ELAHUIZEN BEDIJKING (WATERHUISHOUDING) MOLUKKERS (KAMP WYLDEMERK)
HARICH BEKENDE GAASTERLANDERS MONUMENTEN
HEMELUM BESTUUR (POLITIEK)
KOLDERWOLDE BOMEN (BIJZONDERE)
LAAKSUM CARTOGRAFIE POLDERS 
MIRNS E.H.S. RECREATIE/TOERISME
MOLKWERUM EERSTE BEWONING REISVERSLAGEN (VROEGER)
NIJEMIRDUM EIKENHAKHOUT RUILVERKAVELING
OUDEGA GALAMADAMMEN SAGEN EN LEGENDEN
OUDEMIRDUM GEOGRAFIE (KENMERKEN) SCHEEPVAART
RIJS HUGENOTEN STATES EN STINZEN
RUIGAHUIZEN HUNEBED (RIJSTERBOS) TAAL
SCHARL IJSTIJDEN TUN/DYKSWALLEN
SONDEL INDUSTRIE (HANDEL EN NIJVERHEID) VEENDERIJEN
SPANNENBURG GEOLOGIE VISSERIJ
TJERKGAAST KERKEN EN KLOKKENSTOELEN(UITGESPLITST) VREDESTEMPELTJE
WARNS  KLOOSTERS WOON- EN KLEDINGCULTUUR
WIJCKEL KUNST EN CULTUUR ZUIDERZEE(VOORMALIGE)
YPECOLSGA LAND VAN MAR EN KLIF ALGEMEEN
TACOZIJL LAND- EN TUINBOUW
LUCHTWACHTTOREN
MAATSCHAPPIJ GAASTERLAND
STEDEN MENNO VAN COEHOORN
   
SLOTEN
   
 

NATUURGEBIEDEN:

KERKEN EN KLOKKENSTOELEN

OORLOGEN:

ALGEMEEN BAKHUIZEN SLAG BIJ WARNS(1345)
BREMER WILDERNIS BALK SLAG BIJ LAAKSUM(1498)
EENDENKOOI (BAKHUIZEN) ELAHUIZEN SKIERINGERS EN VETKOPERS
ELFBERGEN HARICH 80-JARIGE OORLOG
FLUESSEN HEMELUM FRANSE BEZETTING(1795-1813)
HEGE GERZEN KOLDERWOLDE WERELDOORLOG 1 ALGEMEEN
IJSSELMEERKUST MIRNS WERELDOORLOG 2 ALGEMEEN
JOLDEREN BOS MOLKWERUM W.O.2 RAKETINSTALLATIES V.2
KIPPENBURG NIJEMIRDUM KAMP SONDEL
LYCKLAMABOS OUDEGA
MARDERHOEK OUDEMIRDUM
MIRNSER KLIF RIJS
MOKKEBANK RUIGAHUIZEN
MORRA SCHARL
NIJEMIRDUMER HEIDE SONDEL
OUDE MIRDUMER KLIF TJERKGAAST
RIETPOLLEN BOS WARNS
RIJSTERBOS WIJCKEL
RODE KLIF YPECOLSGA
SLOTERMEER TACOZIJL
SONDELERLEIEN SMELLEBREGE
STARNUMANBOSSCHEN SLOTEN
STEILE BANK
VAN COEHOORN BOS HERVORMD ALGEMEEN
WYLDEMERK GEREFORMEERD ALGEMEEN
ZWIN HET KATHOLIEK ALGEMEEN
DOOPSGEZIND ALGEMEEN
KERKEN ALGEMEEN